ARKIVET
hovedprosjekt

info om
prosjektet

utstillingsprosjekt
Arkivsenteret på Dora
Trondheim

installasjonen
mulig (i) : her/der
v.1 ... v.7

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

ARKIVET - hovedprosjekt

 

Siden 1. september 1994 har jeg arbeidet med et prosjekt med daglige terningkast

og protokollført de oppsamlede tallrekkene i et arkiv.

 

Prosjektet har fått arbeidstittel "ett og etthundre terningkast om dagen"

og består av elementene: grunnmateriale, oppskrift, protokollføring, samling, tid og transformasjoner:

grunnmateriale
oppskrift
protokollføring
samling
tid
transformasjoner

"ett og etthundre terningkast om dagen"

- hver dag kastes et sett med seks terninger

- en gang om morgenen og etthundre ganger til senere på dagen

- for hvert kast skrives tallkombinasjonen ned

- hver terning er merket og har sin faste plass i rekkefølgen

 

Tallmaterialet samles i permer.

En perm pr. måned.

Ett oppslag pr. dag.

Venstre side - dato, første kast, sted og fortløpende dagnummer.

Høyre side - dato og fire kolonner med de neste etthundre kast.

 

Permene samles i spesiallagde hyller av ubehandlet mdf.

Hvert hylleelement har tolv rom som er tilpasset permene.

Hyllene fungerer på den måten som en kalender: ett rom for hver måned, ett hylleelement for hvert år.

Hylleelementene gjør arkivet som samling fleksibel mht. montering/plassering.

 

Arkivet ble i perioden fra høsten 2012 til høsten 2019 vist i et utstillingsprosjekt ved Arkivsenteret på Dora i Trondheim,

installert ved ekspedisjonen i tilknytning til lesesalen. Utstillingen var et samarbeid med Statsarkivet i Trondheim, og av

langvarig karakter på ubestemt tid - offentlig tilgjengelig i institusjonens åpningstid. Terningkasttall-arkivet ble oppdatert

fortløpende og en presentasjon av pågående delprosjekter skiftet ut over tid.

 

Arkivet blir i utstillingssammenhenger noen ganger presentert i sin helhet, andre ganger kun ved de aktuelle månedenes permer.

Formen avhenger av stedets romlige kvaliteter - men inkluderer alltid terninger og prosjektets regler, og noen ganger også urverk.

Arkivet oppdateres hver dag ved at dagens resultat sendes til galleriet pr. epost, skrives ut der og settes inn i den aktuelle permen.

Installasjonen blir dermed et 1:1-møte mellom prosjekt/kunstner og publikum, mht. handling, tid og sted(er).

 

Installasjonen ble i utstillinger fram til 2010 presentert som "mulig (i) : her/der".

Etter den tid har den blitt presentert ved prosjekttittelen "ett og etthundre terningkast om dagen".

 

detaljer ...

>>

16. januar 2022
dag nr. 10.000 i prosjektet

foto / illustrasjon © Annika Borg