ARKIVET
hovedprosjekt

info om
prosjektet

utstillingsprosjekt
Arkivsenteret på Dora
Trondheim

installasjonen
mulig (i) : her/der
v.1 ... v.7

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

ARKIVET - hovedprosjekt

 

Siden 1. september 1994 har jeg arbeidet med et prosjekt med daglige terningkast

og protokollført de oppsamlede tallrekkene i et arkiv.

 

Prosjektet har fått arbeidstittel "ett og etthundre terningkast om dagen"

og består av elementene: grunnmateriale, oppskrift, protokollføring, samling, tid og transformasjoner:

grunnmateriale
oppskrift
protokollføring
samling
tid
transformasjoner

"ett og etthundre terningkast om dagen"

- hver dag kastes et sett med seks terninger

- en gang om morgenen og etthundre ganger til senere på dagen

- for hvert kast skrives tallkombinasjonen ned

- hver terning er merket og har sin faste plass i rekkefølgen

 

Tallmaterialet samles i permer.

En perm pr. måned.

Ett oppslag pr. dag.

Venstre side - dato, første kast, sted og fortløpende dagnummer.

Høyre side - dato og fire kolonner med de neste etthundre kast.

 

Permene samles i spesiallagde hyller av ubehandlet mdf.

Hvert hylleelement har tolv rom som er tilpasset permene.

Hyllene fungerer på den måten som en kalender: ett rom for hver måned, ett hylleelement for hvert år.

Hylleelementene gjør arkivet som samling fleksibel mht. montering/plassering.

 

Arkivet er f.o.m høsten 2012 et utstillingsprosjekt ved Arkivsenteret på Dora i Trondheim, og vises ved ekspedisjonen

i tilknytning til lesesalen. Utstillingen er et samarbeid med Statsarkivet i Trondheim, og er av langvarig karakter på ubestemt tid

- offentlig tilgjengelig i institusjonens åpningstid. Terningkasttall-arkivet oppdateres fortløpende og en presentasjon av pågående

delprosjekter skiftes ut over tid.

Arkivet blir i andre utstillingssammenhenger ellers presentert som installasjonen "mulig (i) : her/der".

Formen på denne avhenger av stedets romlige kvaliteter - men inkluderer også alltid terninger, urverk og prosjektets regler.

Arkivet oppdateres hver dag ved at dagens resultat sendes til galleriet pr. epost, skrives ut der og settes inn i den aktuelle permen.

Installasjonen blir dermed et 1:1-møte mellom prosjekt/kunstner og publikum, mht. handling, tid og sted(er).

 

 

detaljer ...

 

3. februar 2011
dag nr. 6000 i prosjektet

foto / illustrasjon © Annika Borg