ARKIVET
hovedprosjekt

info om
prosjektet

utstillingsprosjekt
Arkivsenteret på Dora
Trondheim

installasjonen
mulig (i) : her/der
v.1 ... v.7

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

ARKIVET - installasjon

<

>

1 av 7

 

mulig (i) : her/der - v.1

Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim
TBK 50-års jubileumsutstilling

17.05.2000 - 18.06.2000


foto © Annika Borg