ARKIVET
hovedprosjekt

info om
prosjektet

utstillingsprosjekt
Arkivsenteret på Dora
Trondheim

installasjonen
mulig (i) : her/der
v.1 ... v.7

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

ARKIVET - Arkivsenteret på Dora, Trondheim

 

 

 

 

ett og etthundre terningkast om dagen

Arkivsenteret på Dora, Trondheim

14.11.2020 - d.d.

Installasjonen med samlingen av terningkastarkivet befinner seg for tiden i et gjennomgangsrom mellom kontordelen og magasinene
i Arkivsenteret på Dora. Et nytt flerårig samarbeid med Arkivsenteret på Dora som etterfølger en tilsvarende samarbeid i perioden
2012-2019 ... se lengre ned.

Terningkasttallarkivet oppdateres hver måned.

På veggen over den oppslåtte siste månedens perm finner man informasjon om prosjektet, og i hyllen under noen kataloger og annet dokumentasjonsmateriale på kunstverk som er transformert av tallmateriale fra arkivet.

Ta kontakt ved interesse for en privat visning >>


 

detaljer ...

 


10.11.2012 - 30.09.2019

Installasjonen ble i denne perioden vist som et utstillingsprosjekt ved ekspedisjonen i tilkytning til arkivsenterets lesesal.
Et langvarig samarbeid med Statsarkivet i Trondheim og Arkivsenteret på Dora.

Terningkasttallarkivet ble ukentlig oppdatert.

Sammen med arkivet ble det også vist et delprosjekt med kunstverk som er transformert av tallmateriale fra arkivet.
Disse ble skiftet ut over tid. Koblingen mellom grunnmateriale, tallkombinasjoner, prosess og kunstverk ble på denne måten
åpen og tilgjengelig, og ga innsyn i kunstprosjektets ulike lag og dimensjoner.

 

Installasjonen ble høsten 2019 demontert for visning i to separatutstillinger i 2019-2020.

 

 

 

... delprosjekt vist i perioden 20.10.2014 - 30.09.2019

 

"anslag (til) utfall #080512
eller, når blir noe noe?
den krumme veien fra idé til verk"

Mer om skulpturprosjektet >>

 

... delprosjekt vist i perioden 10.11.2012 - 19.10.2014

 

"(ut)kast #6074 - fig. 1-6"

Mer om verket >>

foto © Annika Borg