ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

   
 
 

Jeg arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt.

Arbeidsprosessen består av handling, samling, transformering og visualisering.

Det kunstneriske materialet er tall samlet fra daglige terningkast, som gjennom ulike transformasjoner videreutvikles til visuelle former.

Stikkordene " fast flytende " er beskrivende for dualiteten som ligger implisitt i og er karakteristisk for kunstprosjektet. >> les mer

N Y T T

22.03.2022 - tildelt Statens Stipend for seniorkunstnere >>

03.11.2021 - åpning av verket "forflytte - forbinde - forene" på Trondheim Kjøle- og Fryselagers vestvendte yttervegg, Trondheim >>

11.04.2021 - valgt av Slå På Kunst, etter en Open call, til å lage prosjekt på Trondheim Kjøle- og Fryselagers vestvendte yttervegg >>

09.12.2020 - innkjøpt av Trondheim kunstmuseum, lydverket "aleatorisk stykke - op.1 #9084 (for spilledåse)" >>

01.11.2020 - kunstnersamtale "Tanke og handling, handling og tanke" med Tina Jonsbu i utstillingen "punkt.kontinuum", Trondheim >>

09.10.2020 - intervjuet i direktesendingen til Radio Revolts program "Nesten Helg" (fra 1:10:00 min.), studentradioen i Trondheim >>