ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

kontakt

tekster

lenker

cv

 

introduksjon

 

nyhetsarkiv

LENKER

 

KUNSTNERE o.a.

Per Formo (kunstner)

Leiken Vik (kunstner)

Oddvar I.N. Daren (kunstner)

Eva Kun (kunstner)

Eldbjørg Raknes (musiker)

Arild Vange (forfatter)

 

MUSEER / GALLERIER

Trondheim kunstmuseum

Kunstmuseet NordTrøndelag (tidl. Nord-Trøndelag Fylkesgalleri)

Sogn og Fjordane kunstmuseum

Hordaland kunstsenter

Nordnorsk kunstnersenter

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Kunsthall Stavanger (tidl. Stavanger Kunstforening)

Bodø kunstforening

Oslo kunstforening

Seljord kunstforening

Trondhjems kunstforening

Tromsø kunstforening

Ørland/Bjung kunstforening

BABEL visningsrom for kunst

Galleri Hans

Kunstnernes Hus

 

ORGANISASJONER

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK)

Norske Billedkunstnere (NBK)

Kunst i offentlige rom Norge (KORO)

Norsk Kulturråd

Trondheim kommune, kunst i offentlige rom

Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS)

 

ANNET

Arkivsenteret på Dora

Statsarkivet i Trondheim

Minimalen Kortfilmfestival

Trøndelagsutstillingen

Trondheim Open

ArtSceneTrondheim

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV)

Edvard-Munch-Haus, Warnemünde

Slå På Kunst

trans-art

Meta.Morf

nyMusikk

NTNU

Videokunstarkivet

Norsk Sagbruksmuseum