ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

kontakt

tekster

lenker

cv

 

introduksjon

 

nyhetsarkiv

LENKER

 

KUNSTNERE o.a.

Per Formo (kunstner)

Eva Kun (kunstner)

Lise Stang Lund (kunstner)

Eldbjørg Raknes (musiker)

Arild Vange (forfatter)

 

GALLERIER

Trondheim Kunstmuseum

Kunstmuseet Nord-Trøndelag (tidl. Nord-Trøndelag Fylkesgalleri)

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Hordaland Kunstsenter

Trøndelag Senter for Samtidskunst

Bodø Kunstforening

Oslo Kunstforening

Seljord Kunstforening

Stavanger Kunstforening

Trondheim Kunstforening

Tromsø Kunstforening

Ørland/Bjung Kunstforening

BABEL - visningsrom for kunst

Galleri Hans

Kunstnernes Hus

 

ORGANISASJONER

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK)

Norske Billedkunstnere (NBK)

Kunst i offentlige rom Norge (KORO)

Norsk Kulturråd

Trondheim kommune, kunst i offentlige rom

Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS)

 

ANNET

Arkivsenteret på Dora

Statsarkivet i Trondheim

Minimalen Kortfilmfestival

Trøndelagsutstillingen

Trondheim Open

ArtSceneTrondheim

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV)

Edvard-Munch-Haus, Warnemünde

Norsk Sagbruksmuseum

Ny Musikk

trans-art

NTNU