ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

 

kjølelageret

hemne vg skole

sverresborg skole

strindheim skole

åsvang skole

ravelsveita

 

innkjøp

 

INFO

<<

INNKJØP

<

>

6 av 7

 

aleatorisk stykke - op.1 #9084 (for spilledåse)

 

tegning og lydverk

2019

 

digital tegning på papir og digital lyd i hodetelefoner

 

tegning 12 x 420 cm

lydverk 4:50 min. loop

 

Innkjøpt av Trondheim kunstmuseum i 2020

Mer om verket >>

foto © Susann Jamtøy