ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

 

kjølelageret

hemne vg skole

sverresborg skole

strindheim skole

åsvang skole

ravelsveita

 

innkjøp

 

INFO

<<

INNKJØP

<

>

7 av 7

 

I begynnelsen... 19.07.2021 og 20.07.2021

 

tegning

2021

 

digital tegning på papir

 

43 x 43 cm inkl. ramme

 

Innkjøpt av Trondheim kommune i 2023
Plassert hos Trondheim rehabiliteringssenter

Mer om verkene >>

foto © Annika Borg