ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

Trondheim Kjøle- og Fryselager

Slå På Kunst

2021

 

etter en nasjonal

Open Call

 

>>

     
 

Hemne videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune

2009

 

 

 

 

>>

Innkjøp

 

2020 Trondheim kunstmuseum

 

2011 Trondheim kommune

 

2003 Norsk kulturråd

 

2003 Trondheim kommune

 

1998 Norsk kulturråd

 

1998 Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

>>

   
 

Sverresborg skole

Trondheim kommune

2007

 

samarbeid med

Per Formo

 

>>

     
 

Strindheim skole

Trondheim kommune

2004

 

 

 

 

>>

 
       
 

Åsvang skole

Trondheim kommune

2004

 

etter lukket

konkurranse

 

>>

 
     
 

Ravelsveita oppholdsareal

Trondheim kommune

1999

 

etter lukket

idekonkurranse

 

>>