ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

TRANSFORMASJONER - delprosjekter

 

Hovedprosjektets grunnmateriale, tallrekker fra terningkastene, blir i ulike delprosjekter transformert til nye visuelle uttrykk.

Materialet er blitt transformert i form av prikker, streker, ord - og brukt i kombinasjoner av disse.

Tallmaterialet er også transformert til tredimensjonale former, animasjon og lydverk.

Ikon er en egen serie mindre bilder - datobilder - som lages i kun ett eksemplar av hver.

Annet er arbeider som ikke er direkte transformasjoner, men som befinner seg tematisk innenfor prosjektets grunnleggende ideer.

 

 

prikk

>>

strek

>>

ord

>>

kombi

>>

 

 

         

 

ikon

>>

annet

>>

 

3d

>>

animasjon

>>

lyd

>>