ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

(ut)fall #080512
(versjon kast 1-6)

2014

>>

anslag #080512

2012

>>

anslag (til) utfall

#080512 ...

2012 - d.d

>>

     
         

3d

 

Transformasjoner av tallmaterialet fra hovedprosjektet til tre-dimensjonale former er under utvikling.

 

"anslag (til) utfall #080512..." er det første prosjektet og bygger på visuelle erfaringer fra transformasjonen til et strekbasert system
- fra tegningsserien "(ut)kast #6074 - fig. 1-6" og animasjonen "inn (viklet) ut #270611".