ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

grønn puls

2019

>>

inn (viklet) ut : igjen

2012

>>

inn (viklet) ut

2011

>>

     
         

ANIMASJON

 

Transformasjon av tallmaterialet fra hovedprosjektet til animasjoner.