ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

sett fra et (annet) sted : gren

2006

>>

for:gren(er)

2002

>>

noe annet / det samme : naturell

2003

>>

(u)naturlig - stein

2000/2003

>>

 

 
         

ANNET

 

Annet er arbeider som ikke er direkte knyttet til hovedprosjektet og transformasjoner av tallmaterialet,
men som befinner seg tematisk innenfor prosjektets grunnleggende ideer og tematikk.