ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

ut av ordene : grønn

2002

>>

om (og) igjen : mulig

1998

>>

 

 

 

 
         

KOMBI

 

Arbeider hvor ulike transformasjonsmetoder er kombinert - bl.a som sammensatte to-dimensjonale arbeider
eller som installasjoner hvor også andre elementer er inkludert.