ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

sonisk (inn)syn

2012

>>

         
         

LYD

 

Transformasjon av tallmaterialet fra hovedprosjektet til lydverk er under utvikling, og foreløpig på et tidlig forsøksstadium.