ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

aleatorisk stykke
- opus 3

2019

>>

aleatorisk stykke
- opus 2

2019

>>

aleatorisk stykke
- opus 1

2019

>>

sonisk (inn)syn

2012

>>

   
         

LYD

 

Transformasjon av tallmaterialet fra hovedprosjektet til lydverk.