ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

Heraklit sa: ...

2019

>>

sluttspill - observert

2012

>>

W (101)

2000

>>

t (2:1)

1997

>>

søk

1995

>>

cut

1995

>>

         

       

trans(fuse)

1995

>>

FRAME(D)

1995

>>

       
         

PRIKK

 

Tallmaterialet fra hovedprosjektet oversatt til et prikkbasert visuelt system.