ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

       

 

utslag : observert

2012

>>

(ut)kast #6074

2011

>>

forløp

2006

>>

     
         

STREK

 

Tallmaterialet fra hovedprosjektet er oversatt til et strekbasert visuelt system.

 

Linjer med hver sin ulike form (lengde, vinkel el.l) er knyttet til hvert enkelt tall.
Linjen hekter seg på den foregående linjen og danner på denne måten et fortløpende linjeforløp.

 

I serien "forløp" er det terningene som danner hvert sitt forløp.
Tegningene består på denne måten av seks lange linjeforløp.
Med denne formen for visuell transformasjon kommer man nært på det sammenhengende forløpet i hovedprosjektet - tiden blir tydelig visuelt utstrakt.

 

I serien "(ut)kast" er det terningkastene som danner hvert sitt forløp.
Tegningene består på denne måten av etthundre korte linjeforløp.
Med denne formen for visuell transformasjon kommer man nært på de indre variasjonene i de enkelte terningkastene.

 

Serien "utslag : observert" bygger på samme regler som "forløp"-serien.
Her er imidlertid det visuelle bildet mer konsentrert, i størrelse, med et større fokus på å observere hvordan de enkelte linjenes
ulike forløp ender forskjellig etter etthundre kast.