ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

TRANSFORMASJONER - strek

<

>

1 av 3

 

forløp

(010606) forløp, (020606) forløp, (030606) forløp

tegning / installasjon
2006

digital tegning printet på folie
blyanttegnet rutenett på papir
mdf-plate

hver del 122 x 244 x ca 80 cm
hver digitale tegning 90 x 290 cm

 

 

I serien "forløp" er linjens form bestemt av vinkelen til streken.
Hvert tall har sin egen vinkel - fra hellende ned mot venstre (1) til hellende ned mot høyre (6).
Hver linje bygger like langt i vertikal retning.
Linjen hekter seg på den foregående linjen og danner på denne måten et fortløpende linjeforløp.

I serien "forløp" er det terningene som danner hvert sitt forløp.
Tegningene består på denne måten av seks lange linjeforløp.
Hver enkelt ternings linjeforløp har fått en egen strektykkelse (seks grader fra tynn til tykk) - dette for at man tydelig skal kunne følge hver enkelt linje gjennom hele forløpet, også uten problemer de stedene hvor linjene krysses eller evt. følger i samme spor.

Med denne formen for visuell transformasjon kommer man nært på det sammenhengende forløpet i hovedprosjektet - tiden blir tydelig visuelt utstrakt.

 

 

detaljer ...

foto © Annika Borg