ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

TRANSFORMASJONER - strek

<

>

2 av 3

 

(ut)kast #6074 - fig. 1-6

tegning / installasjon
2011

digital tegning printet på papir

hver del 75 x 75 cm
som installasjon på skråstilt arbeidsbord 122 x 244 x 70-90 cm

 

 

I serien "(ut)kast" er linjens form sammensatt av seks halvsirkler.
Hvert tall har sin egen diameter - fra den minste (1) til den største (6).

I serien "(ut)kast" er det terningkastene som danner hvert sitt forløp.
Tegningene består på denne måten av etthundre korte linjeforløp.

"(ut)kast #6074 - fig. 1-6" består av seks tegninger som alle bygger på tallmaterialet fra 18.04.2011 - dag nr. 6074 i hovedprosjektet.

Felles for de seks tegningene er regelen om at en påfølgende halvsirkel roteres 90 grader mot sola før den kobles til enden av den foregående halvsirkelen. Forskjellen er hvilken vei de seks halvsirklene vender ...Eksempel på hvordan de ulike reglene gir seg utslag på en og samme tallrekke: 4 5 6 6 3 5 ...


Tegningene har hvite tall, info og figurer mot blå bakgrunn - hver tegning har sin egen nyanse av blått. Assosiasjonen kan gå til gamle blåkopier - tegningsgrunnlag for konstruksjoner mm.

 

 

fig. 1 detalj ...

 

fig. 1 - 6 ...

foto / illustrasjon © Annika Borg