ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

 

prikk

strek

ord

kombi

3d

lyd

animasjon

ikon

annet

 

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

<<

TRANSFORMASJONER - strek

<

>

3 av 3

 

utslag : observert uke 37-2012

tegning
2012

digital tegning printet på papir, montert på mdf

hver del 35 x 35 cm

 

 

Serien består av syv tegninger - én tegning pr dag gjennom én uke: uke 37 i 2012, fra mandag 10/9 til søndag 16/9.

Hver av tegningene består av seks linjeforløp. Linjeforløpene forfølger tallene hver enkelt av de seks terningene har fått gjennom etthundre kast. Hver tall har har sin egen vinkel - fra hellende ned mot venstre (1) til hellende ned mot høyre (6). Hver dellinje bygger like langt i vertikal retning. Linjeforløpene tilhørende de forskjellige terningene har ulik strektykkelse - tynnest for terningen som gir det første tallet i rekken osv. til tykkest for terningen som gir det siste. Regelen for oppbygging av linjeforløpene er å bruke den foregående dellinjens sluttpunkt som startpunkt for den neste dellinjen.

Felles for de syv tegningene er at linjene knyttet til hver av de seks terningene starter på samme sted.
Forskjellen er hvordan linjeforløpene utvikler seg underveis, og hvor de ender etter transformasjonen gjennom etthundre ledd.

 

alle, detalj øverst ...

 

110912, detalj nederst ...

 

hver enkelt tegning ...

foto / illustrasjon © Annika Borg