ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

 

punkt.kontinuum TSSK 2020

punkt.kontinuum NNKS 2019

Fosenstipendet 2013

Sirkelhendelser 2012


Annika Borg HKS 2004

Annika Borg TSSK 2003

Stipendiatin des Munch-Haus

 

syn:tese

OPPDRAG

 

INFO

<<

UTSTILLINGER - separat

<

>

1 av 4

 

Sirkelhendelser


Trondheim Kunstmuseum Bispegata

Trondheim

10.11.2012 - 20.01.2013

 

Utstillingen ble støttet av:

Norsk kulturråd, Statens utstillingsstipend og Fond for lyd og bilde

 

 

UTSTILLINGSTEKST

 

Annika Borg

Sirkelhendelser

 

Med samtidskunsten følger mange nye teknikker og diskusjoner om hva kunst kan være. For der kunsten tidligere gjerne søkte mot det mediumspesifikke innenfor hver kunstart, søker samtidskunsten å finne sammenhenger i den verden vi lever i. All kunst har et element av undersøkelse i seg, og denne undersøkende og nærmest vitenskapelige tilnærmingen til kunsten finner vi også igjen i Annika Borgs utstilling.

Kunsten å finne mening og struktur i det tilfeldige er stikkord i Annika Borgs kunstnerskap. I løpet av sin studietid på Kunstakademiet i Trondheim (1992-1996) og med en tidlig interesse for realfag, så Annika Borg et stort kunstnerisk potensial i tall og terninger. I år er det atten år siden kunstneren valgte terningens tilfeldige utfall som utgangspunkt for sin kunst, og gjennom å sette denne tilfeldigheten i system har hun gitt orden og kaos et nytt formspråk.

Hver dag, siden september 1994, har Annika Borg kastet seks terninger, en gang om morgenen og hundre ganger til litt senere på dagen. For hvert kast skrives tallkombinasjonen ned og registreres i en gitt rekkefølge. Dette resulterer i ett oppslag per dag, en perm per måned og en hyllerekke per år. Med utgangspunkt i dette store arkivet (som er utstilt i Arkivsenteret på Dora i Trondheim fra 10. november 2012) har de tilfeldige tallrekkene frem til nå blitt transformert til bl.a. ordnede prikker og streker. I utstillingen Sirkelhendelser tar Annika Borg med oss enda lengre inn i tallkombinasjonenes mulige, visuelle uttrykk, denne gangen via tegninger, animasjon, skulptur og lyd.

Kunstneren nærmer seg nå et mer organisk og komplekst uttrykk enn i tidligere prosjekter. De nye transformasjonene bygger visuelt på et startpunkt, kombinasjonen av tegnformer av halvsirkler, et regelsett for videre behandling og kobling av disse, samt sluttpunkter. Slik består utstillingen av ulike tilnærminger til å utforske dette særegne tallmaterialets iboende natur. Annika Borg ønsker å gi denne formen for konstruert og transformert natur et uttrykk som gjør at man kan nærme seg tanker om både tilfeldigheter og systemer på en ny måte. Gjennom utforskning får tallmaterialet ulike dimensjoner, flere sanser blir aktivert, flere erfaringer skapes og det åpner seg på denne måten flere stier inn i materien både for kunstneren selv og publikum.

I denne helhetlige utstillingen holdes tilfeldighetenes egenverdi og uendelige varierte utfall fram. Slik blir Annika Borg en kunstner som øker vår bevissthet og minner oss i så måte på verdien av tilfeldigheter i eget liv. Det hele handler om hvordan vi forholder oss til disse tilfeldighetene i hverdagen og hvordan vi kan utforske dem videre. Annika Borg skaper med denne utstillingen intellektuelle og lekne uttrykk som stimulerer både sansningen og refleksjonen og utvider vår erfaring av hva kunst er og kan være.

Annika Borg (f. 1964 i Stockholm, Sverige) bor og arbeider i Trondheim.

 

Anniken Storhaug
formidler og prosjektleder på Trondheim Kunstmuseum
2012

 

 

ARRANGEMENTER I UTSTILLINGSPERIODEN

Onsdag 14. november
Den kulturelle spaserstokken "Annika Borg - Ett og etthundre terningkast om dagen" - omvisning i utstillingen ved formidler.

Søndag 18. november
Familiesøndag "Lek med terninger, tall og tegning" - omvisning for familier og åpent verksted med veiledning av formidler.

Lørdag 1. desember
Konsertforestillingen "Hva kommer nå...?" med Eldbjørg Raknes, Frode Eggen, Rob Waring og Tor Breivik,
inne i utstillingen og med kunstneren Annika Borg som gjest.

 

detaljer ...

"ett og etthundre terningkast om dagen"

Mer om verket >>

 

"(ut)kast #6074 - fig. 1-6"

Mer om verket >>

"sonisk (inn)syn #070512-t3"

Mer om verket >>

 

"inn (viklet) ut : igjen (010512-120512)"

Mer om verket >>

"sluttspill - observert (mai 2012)"

Mer om verket >>

"anslag (til) utfall #080512
eller, når blir noe noe?
den krumme veien fra idé til verk"

Mer om verket >>

 

foto © Annika Borg