ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

 

punkt.kontinuum TSSK 2020

punkt.kontinuum NNKS 2019

Fosenstipendet 2013

Sirkelhendelser 2012


Annika Borg HKS 2004

Annika Borg TSSK 2003

Stipendiatin des Munch-Haus

 

syn:tese

OPPDRAG

 

INFO

<<

UTSTILLINGER - separat

<

>

4 av 4

 

punkt.kontinuum


Trøndelag senter for samtidskunst

Trondheim

24.09.2020 - 01.11.2020

 

Utstillingen var del av Meta.Morf X - Digital Wild / Kapittel II - Trondheim Biennale for kunst og teknologi

Meta.Morf X nettkatalog >>

 

Utstillingen ble støttet av:

Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde, Trondheim kommune, BKH Trøndelag og Regionale prosjektmidler for Visuell kunst  

 

 

UTSTILLINGSTEKST

 

Annika Borg

punkt.kontinuum

 

Hver dag kastes et sett med seks terninger 101 ganger i løpet av dagen. Tallkombinasjonene skrives ned og samles i et stadig voksende arkiv: ett oppslag pr. dag, en perm i måneden, et hylleelement i året.

Annika Borgs kunstprosjekt «ett og etthundre terningkast om dagen» har vart i over 25 år. Metoden hennes er som en langtrukken performance der dedikasjon, ritual og varighet settes i spill. Men vel så mye er den en måte å skaffe seg et grunnlagsmateriale for videre transformasjon. Tallmaterialet som oppstår fra terningkastene danner utgangspunktet for ulike visuelle former og uttrykk i alt fra tegning og skulptur til animasjon og lydarbeid. Borg arbeider ofte i serier eller andre former for forløp og sammenhenger – noe som er naturlige valg for å synliggjøre de tilsynelatende små, men likevel store og individuelle forskjellene som ligger iboende i materialet.

Kunstneren jobber systematisk med tallene; hun samler inn data, gjør observasjoner og konkrete erfaringer. Over tid har hun utviklet en stadig sterkere følelse og forståelse for materialets egenart, og hva som ligger latent i det. Man kan si det handler om å forsøke å portrettere tilfeldighetenes iboende natur. «punkt.kontinuum» presenterer arbeider utviklet fra 2017 og frem til i dag. I tillegg er kunstneres arkiv med utstillingen hvor tallmaterialet av de daglige terningkastene gjennom 26 år er samlet. Den enorme installasjonen vokser kontinuerlig i omfang, og er til vanlig plassert på Arkivsenteret Dora i Trondheim.

Kunstprosjektet startet i 1994 da Annika Borg fremdeles studerte ved kunstakademiet. Siden den gang har hun kastet de samme seks terningene hver eneste dag. En terning er et lite objekt som representerer tilfeldighet ved å produsere tilfeldige tallrekker. I likhet med konseptkunstnerne fra 1960-tallet, lager også Annika Borg regler for hvordan prosjektet skal utføres.

Med inspirasjon fra terningens punkt, var prikken den første form tallmaterialet ble oversatt til. En prikk markerer vanligvis et sluttpunkt på enden av en setning, men i dette tilfelle markerer den også en kontinuitet. Når seks terninger kastes etthundre og en gang er antall mulige tallkombinasjoner nesten uendelige. Matematisk vil prosjektet kunne generere 46.656 unike variasjoner av det første terningkastet som enkeltkast. Antall unike varianter av de neste hundre kastene sett som gruppe, er til sammenligning høyere enn antall sandkorn på jorden og høyere enn antall stjerner i universet.

I tillegg til prikken har Annika Borgs visuelle språk til nå tatt form av rette linjer, bølgede linjer og halvsirkler som alle er representert i utstillingen på Trøndelag senter for samtidskunst. Kunstneren tar i bruk en digital arbeidsmetode i prosessen med å oversette tallene. Selv om det digitale arbeidet ikke alltid ender i en digital form, blir skissene alltid utført digitalt. Dette innebærer manuell plassering av elementer i et vektorbasert program, en prosess hun selv kaller «digitalt håndverk». Denne metoden gir henne god tid til å bli kjent med sitt materiale på en veldig nær og nøyaktig måte, og skape kunstverk som viser det unike i det numeriske materialet.

Annika Borg (f. 1964) bor og arbeider i Trondheim. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og har en rekke gruppeutstillinger og separatutstillingen bak seg. Hun har deltatt i flere konkurranser, gjennomført flere kunstprosjekt i offentlige rom og er innkjøpt av Trondheim Kommune, Norsk Kulturråd og Trøndelag Fylke. Annika Borg har en betydelig erfaring som kunstkonsulent, og hatt en lang rekke styre- og tillitsverv på det norske kunstfeltet gjennom hele sin karriere som billedkunstner. Hun er for perioden 2017-2021 tildelt Statens arbeidsstipend.

Annika Borg har mottatt støtte til «punkt.kontinuum» fra Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Trondheim kommune, Regionale prosjektmidler for Visuell kunst og Billedkunstnernes hjelpefond (BKH).

Utstillingen er del av Meta.Morf X – Digital Wild / Kapitel II – Trondheim Biennale for kunst og teknologi. Denne høsten presenteres utstillingsprosjekter ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Babel visningsrom for kunst, Kunsthall Trondheim, TEKS.studio og Trøndelag senter for samtidskunst i perioden 18.09 – 01.11.


Trøndelag senter for samtidskunst
2020

 

 

ARRANGEMENTER I UTSTILLINGSPERIODEN

Tirsdag 6. oktober
Vitforum i samarbeid med Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU
Et omvisningsforedrag med Annika Borg «Kunstneriske transformasjoner: fra tall til bilde, form og lyd».

Søndag 1. november
Kunstnersamtale mellom Annika Borg og kunstner Tina Jonsbu "Tanke og handling, handling og tanke"
i samarbeid med Trondheim Open.

Opptak av kunstnersamtalen >>

 

detaljer ...

"ett og etthundre terningkast om dagen"

Mer om prosjektet >>

 

"ikon #010919"

Mer om verket >>

"1. utslag (010994)"

Mer om verket >>

 


"grønn puls #8889-8978"

Mer om verket >>

"(ut)fall #080512/k1-40 - projisert"

Mer om verket >>

 

"(ut)fall #080512/k1-40"

Mer om verket >>

"aleatoriske stykker - opus 1, 2 og 3"

Mer om -op.1 >>

Mer om -op.2 >>

Mer om -op.3 >>

 

"tilfeldig organisme (registrert) #8202-8208"

Mer om verket >>

 

"utviklet til et visst punkt"

Mer om verket >>

 

"alle like(u)like (09.1994-08.2020)"

Mer om verket >>

 

"samling : sirkelbølger (2016)"

Mer om verket >>

 

 

foto © Susann Jamtøy / Trøndealg senter for samtidskunst 2020
foto nattbilde og detalj "ikon" © Annika Borg